Allvarlig säkerhetsbrist gällande apparatskåp

Säkerhetshetsmeddelande gällande fallrisk för både signal- och växelvärmeskåp TRV 2022/18296. Gäller både signalskåp och växelvärmeskåp, säkerhetsmeddelande utfärdat.

Under de senaste åren har ett flertal apparatskåp trillat ner från montage på fundament. Problemet föreligger inte vid rörmontage. Problemet är att det har varit för klent material och enbart två fästpunkter per sida. Skaderisk föreligger för såväl resande som personal i alla teknikområden.

Översyn på ALLA skåp, oavsett placering, bör göras i hela landet snarast för att undvika olyckor.

Komplett sats med plattjärn finns att beställa hos Trafikverket inköp & logistiks materialkatalog med artikelnummer: 0677321 ”Fästjärn för att förstärka skåpen mot fundament”.

Säkerhetsmeddelandet har gått ut till underhållsdistrikten med riktlinje om åtgärd senast 2022-05-31.

Se även ID226 Tekniskt-meddelande- Systemproduktförvaltning Allvarlig säkerhetsrisk gällande apparatskåp som du hittar under Dokument på Elsäkerhets startsida.