Elsäkerhet

Här kan du läsa mer om regler och anvisningar angående elsäkerhet för dig som arbetar i Trafikverkets anläggning.

När det gäller elsäkerhet vid arbete i Trafikverkets anläggning ansvarar Trafikverket för:

  • regelverket inom elsäkerhet
  • att sammankalla och driva elsäkerhetsforum och elsäkerhetsnätverk
  • att styra anläggningsutformning för en elsäker arbetsmiljö
  • att företräda Trafikverket vid principfrågor med andra myndigheter.

Kompetenskrav el för Trafikverkets anläggningar

All skötsel på Trafikverkets elanläggningar grundar sig på SS-EN 50 110-1 utgåva 3.
Följande regler gäller i Trafikverkets anläggningar:

  • För arbete på eller nära lågspänningsanläggningar, SS-EN 50110-1 utgåva 3
  • För arbete på eller nära högspänningsanläggningar – väg, SS-EN 50110-1 utgåva 3
  • För arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar, TDOK 2015:0223
  • För arbete på eller nära matarledningar för järnväg, 30 respektive 132 kV, ESA.

Om du undrar mer över de olika kompetenserna se: 
TDOK 2014:0994 - Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar

Trafikverket ställer även kompetenskrav på lärare i reglerna för järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar TDOK 2015:0223. Listan över godkända lärare hittar du under Dokument längre ner på sidan.