Tidsrestriktioner, skyddsklassade och övriga vägar

Här finns förteckningar över klassning av vägar i olika regioner samt vilka tidsrestriktioner som gäller för vägarbeten på olika sträckor.

Vi upprättar förteckningar över skyddsklassade, normalklassade och lågklassade vägar i olika regioner. Vilken klassning en väg får beror mest på hur trafikerad vägen är. Förteckningen ses över och revideras årligen.

Förteckningen innehåller även tidsrestriktioner som anger när arbeten inte får pågå på en viss sträcka. Restriktionerna är till för att undvika onödiga köer med risk för kökrockar som skulle försämra framkomligheten ytterligare. Förteckningen kan även innehålla andra särskilda regler som gäller för en viss väg eller vägsträcka. Du hittar förteckningarna nedan.