Miljödomsansökan Västlänken och Olskroken planskildhet

Här hittar du handlingar som ingår i miljödomsansökan för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet.

Här hittar du handlingar, presenterade i kronologisk ordning, som ingår i Trafikverkets miljödomsansökan för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. För en fullständig tillgång till alla handlingar i miljömålet så ber vi dig antingen kontakta Trafikverkets diarium eller vända dig direkt till Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen och Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

Under respektive rubrik hittar du tillhörande handlingar. (Alla filer öppnas i nytt fönster.)