آزمون آئین نامۀ رانندگی تطبیق یافته

امتحان آئین نامه به زبانهای دیگر از جمله زبان فارسی ترجمه شده است

شما حتی می توانید درخواست کنید که آزمون تئوری رانندگی را  بطور شفاهی  بگذرانید . یا زمان  آن طولانی تر باشد یا  بوسیله مترجم باشد  یا با مترجم علائم  رانندگی باشد.

آزمون تئوری  رانندگی به سایر زبانها

آزمون  تئوری رانندگی  برای  گواهینامه پایه 2 شخصی (اتومبیل شخصی)  به 14 زبان مختلف انجام می شود. شما می توانید زمانیکه وقت امتحان  را برای خود ذخیره می نمایید ،برای یکی از این زبانها درخواست بدهید.

برگزاری امتحان به صورت صوتی

شما می توانید  درخواست کنید  که جزئیات امتحان را به صورت صوتی  به سوئدی  بشنوید این حتی لازم نیست که در زمانهای معمول برگزاری امتحان باشد.

برگزاری امتحان تئوری رانندگی بوسیله مترجم

درصورتیکه قادر به خواندن زبان سوئدی نباشید  و آن را متوجه نشوید  می توانید آزمون تئوری رانندگی  را بوسیله یک مترجم برگزار کنید. اگر مقدور بود کە آزمون برای همە نوع گواهی­نامە و گواهی­نامەهای تراکتور را بهمراە مترجم انجام دهید، ولی نە برای آزمون تخصصی. 

درخواست تمدید زمان آزمون

درصورتیکه  نمی توانید متون را بخوانید می توانید درخواست تمدید مدت زمان آزمون را نمائید. این بدان معنی است که مدت زمان آزمون می تواند تا 50 درصد  افزایش یابد. در زمان تمدید حتی می توانید به  متن  امتحان  بزبان سوئدی گوش دهید. 

آزمون  به صورت شفاهی

دو نوع آزمون شفاهی داریم، آزمون ارزیابی و آزمون خوانداری.

  • یک آزمون ارزیابی.
  • یک آزمون خواندن با صدای بلند.

 . آزمون ارزیابی به این معناست که آزمون‌گیرنده سوالات را به صورت شفاهی می‌پرسد و شما به زبان خود به آن‌ها پاسخ می‌دهید.  شما در طول آزمون هیچ متنی را نمی‌خوانید. آزمون‌گیرنده صحت و سقم پاسخ‌های شما را ارزیابی می‌کند. . در صورتی که توضیح توانایی‌هایتان به زبان خودتان برایتان آسان‌تر است این آزمون برای شما مناسب است.  آزمون‌گیرنده می‌تواند آزمون را طبق نیاز تطبیق دهد، به عنوان مثال می‌تواند در صورت نیاز شما سوالات را به نحو دیگری بپرسد. 

آزمون خوانداری به این معناست که آزمون‌گیرنده سوالات و گزینه‌های پاسخ را می‌خواند.  شما نیز متن را می‌بینید و پاسخی را که فکر می‌کنید درست است انتخاب می‌کنید. پاسخ‌نامه به صورت خودکار توسط رایانه تصحیح می‌شود. در صورتی که پاسخ به سوالات به زبان خودتان برایتان سخت است و در عوض می‌خواهید که بین گزینه‌ها پاسخ را انتخاب کنید این آزمون برای شما مناسب است.

هر دو نوع آزمون شفاهی را می‌توان با یک مترجم زبان اشاره یا یک مترجم زبان‌هایی غیر از سوئدی برگزار کرد.  اگر مقدور بود کە آزمون برای همە نوع گواهی­نامە و گواهی­نامەهای تراکتور را بهمراە مترجم انجام دهید، ولی نە برای آزمون تخصصی.