Utställningsvagn (S6 5156)

Utställningsvagnen kan hyras för olika utställningar av myndigheter samt organisationer med koppling till Trafikverkets roll som förvaltare av infrastruktur.

Utställningsvagnen hyrs gärna tillsammans med biografvagnen, eftersom ni då får tillgång till toalett och någonstans att mingla och fika och se en kompletterande film.

S6 5156 är en personvagn som på 90-talet byggdes om till utställningsvagn. Trafikverket köpte vagnen 2015 och lät lackera om den i Trafikverkets färger.

Planlösning och utrustning

Utställningsvagnen har ingång i båda ändar i varsin vestibul, men är annars helt öppen inuti. Golvytan är 18,5 meter lång och 2,7 meter bred, det vill säga cirka 23 kvm. Utmed väggarna finns fasta skensystem av Dohrs modell, där ni kan sätta i förtryckta kapaskivor. Det är också möjligt att bygga ut bord eller skåp från dessa. Totalt finns cirka 65 kvm utställningsyta utmed väggarna.

Utställningsvagnen är lämplig att använda tillsammans med biografvagnen, eftersom ni då får tillgång till toalett och någonstans att mingla och fika och se en kompletterande film. Ni kan gå på utställning i den, antingen när den är på rull eller när den står stilla.

Tekniska förutsättningar

Vagnen har wifi, kan köras i 160 km/h och den behöver vara kopplad till tågvärme (1000 V, 16 2/3 Hz från ellok eller tågvärmepost) när den används, men det finns också möjlighet att ansluta den till extern 400 V, 63 A om ni inte har tillgång till tågvärme. Om det inte finns plattform kan ni ställa upp en trappa som finns med i vagnen för att komma på eller av. Vagnen har en allmänbelysning och riktbara spotlights.

För att boka utställningsvagnen, se ”Kontaktuppgifter” på den här sidan.

Välkommen med din bokning!