Information och hjälp om Trafikverkets infrastrukturregelverk

Här hittar du  information och hjälp om Trafikverkets infrastrukturregelverk och länken till en sökfunktion där du kan söka efter publicerade kravdokument i detta regelverk.

Det är dokument som beskriver de krav som ställs på infrastrukturens egenskaper och skötsel. Det finns några dokument som av olika skäl inte publiceras i tjänsten. För att få tillgång till dem behöver du då kontakta din projektledare på Trafikverket. Här finns även information om publiceringsdatum och olika kontaktvägar.

Observera att de krav som finns i kravdokumenten i Trafikverkets infrastrukturregelverk blir gällande mot extern avtalspart först när de åberopats i kontrakt.

Förändringar i TRVINFRA-dokument

Vid publicering av ett TRVINFRA-dokument publiceras även ett tillhörande kommunikationsmaterial som innehåller information om vad som förändrats i dokumentet från föregående version.