Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny version 1.4 av BanInfo

Nu finns det en ny version av WMS-tjänsten BanInfo.

Åtkomstpunkten är:

http://geo-baninfo.trafikverket.local/MapService/wms.axd/BanInfo_1_4

Den tidigare versionen, 1_3, kommer att finnas tillgänglig i ca 6 månader innan den avvecklas.

Det som förändrats i tjänsten är:

  • Ett nytt lager, Dynamisk referensprofil, har lagts till
  • Lagret Lastprofil är borttagen ur tjänsten