Denna nyhet är äldre än 6 månader

ISA – hastighet, kommande förändringar

Attributet ”Avvikelserapport hastighetsgräns”, som är en del av dataprodukten ”ISA”, ajourhålls inte sedan hösten 2021.

Attributet avslutas helt i maj 2022 och plockas då bort från datapaketet ”ISA – Intelligent Speed Adaption” på ”Lastkajen.se”.

Fullständig beskrivning av produkten ”ISA” finns i dataproduktspecifikationen på vår sida ”Dataproduktspecifikationer, väg- och trafikdata”.

Datapaketet går att ladda ner från vår tillhandahållandetjänst ”Lastkajen.se”.