Dataproduktspecifikationer, vägdata

En dataprodukt är en informationsmängd. Informationsmängden kan vara själva vägen men kan också vara en informationsmängd kopplad till vägen. Dataprodukter är beskrivna i så kallade dataproduktspecifikationer, DPS:er.

En dataproduktspecifikation beskriver bland annat en dataprodukts innehåll, struktur och kvalitetskrav.

På den här sidan finns dataproduktspecifikationer för vägdata. Med vägdata avses i det här fallet data kopplat till NVDB och dess omkringliggande databaser.

Dataproduktspecifikationerna och beskrivningen av kvalitetskraven i dem följer internationella standarder, se under Datakvalitet och krav.

Introduktion till NVDBs vägnät och företeelser (pdf, 762 kB)
Lista dataprodukter – vägdata (excel, 40 kB)