Leverera eller beställa förvaltningsdata

För att klara drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar behöver vi information om våra anläggningar. Du som jobbar på uppdrag åt Trafikverket behöver därför ha koll på vad och hur du levererar data till oss.