Ansök om utmärkning av nationell eller regional turismcykelleder

Kommuner, regioner och andra organisationer kan hos Trafikverket ansöka om att märka ut en nationell eller regional turismcykelled.

I ett tidigt skede i processen med en turismcykelleder ska du kontakta berörd region inom Trafikverket. När projektet har kommit så pass långt att en formell ansökan är aktuell skickar du ansökan till Trafikverket.

När ansökan kommit in, utser vi en regional handläggare. Den regionala handläggaren kontrollerar exempelvis att trafiksäkerhetskraven är uppfyllda och lämnar ett yttrande till referensgruppen. Referensgruppen lämnar i sin tur en samlad bedömning om förslag till beslut till den region som handlägger ansökan. Den som söker förväntas delta på ett så kallat beredningsmöte för att presentera ansökan. Vid ett positivt beslut, fortsätter arbetet regionalt.

Vilken typ av led – regional eller nationell turismcykelled?

Det finns tre typer av cykelleder:

  • Nationella leder – längre än 200 km
  • Regionala leder – 65 till 200 km
  • Lokala leder – kortare än 65 km. Det finns kvalitetskriterier för lokala leder. Läs mer under Länkar här nedan.

Så här ansöker du

Trafikverket tar löpande emot ansökningar om utmärkning. Här nedan hittar du allt som behövs för att söka om utmärkning.

1. Fyll i ansökningsblanketten

2. Registrera din ansökan (gäller inte lokala leder)

3. Skicka ansökan och bilagor till Trafikverket

Ansökan med bilagor skickas till trafikverket(at)trafikverket.se.