Ekobonus – miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Syftet med ekobonus var att avlasta det svenska vägnätet och att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Miljökompensationen har riktat sig till redare och skulle stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Ekobonus har beviljats i enlighet med förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

Ekobonus avslutades den 31 december 2022.

Ekobonus för perioden 2018-2022 har utvärderats. Du hittar utvärderingen under avsnittet Länkar nedan.