Utbildningar i projekt- och dokumenthantering

Trafikverket tillhandahåller utbildningar, lärarledda webbutbildningar och e-utbildningar för projektmedlemmar. Vi har till exempel utbildningar i Chaos inom väg och ProjectWise inom järnväg.