Anmäl skador, fel och brister

Du kan på den här sidan anmäla skador, fel och brister på eller invid väg, järnväg och vägfärja. Du kan också begära skadestånd om du råkat ut för en skada. Eller anmäla misstankar om till exempel korruption, mutor och jäv via vårt visslarsystem.

Anmäla fel och skador som kräver omedelbar åtgärd

För att anmäla fel, skador eller hinder på eller invid väg, järnväg och vägfärja som kräver omedelbar åtgärd, ring Kontaktcenter på telefon 0771-921 921. Du kan ringa dygnet runt.

Anmäla fel, skador och brister som inte kräver omedelbar åtgärd

För att anmäla fel, skador och brister på eller invid väg, järnväg och vägfärja som inte kräver omedelbar åtgärd, fyll i formuläret "Formulär för frågor och synpunkter". Du kan också alltid ställa frågor eller lämna synpunkter i formuläret.

Formulär för frågor och synpunkter