Fakturor till Trafikverket

Här kan du som ska skicka en leverantörsfaktura till Trafikverket läsa om vad som gäller kring e-faktura, fakturamärkning med mera. Det finns krav kring fakturans format och innehåll som ska beaktas.

Organisations-och momsregisteringsnummer

Organisationsnummer: 202100-6297
Momsregistreringsnummer: SE202100629701

Lag om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor 

1 april 2019 började lagen lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) gälla. Enligt lagen måste fakturor skickas elektroniskt (e-faktura) om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter datumet då lagen trädde i kraft. Detta gäller för all upphandling inklusive direktupphandling. Om du är leverantör till Trafikverket på ett avtal som omfattas av lagkravet så ska du skicka e-faktura. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Vill du läsa mer om lagen och vad den innebär, se information på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och riksdagens webb, se länkar. 

Olika tillvägagångsätt – fakturering

I lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor förordas att fakturorna skickas i det nya formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Om ni inte har skickat e-faktura till oss tidigare ska detta format väljas i första hand. Om ni redan skickar e-faktura till oss eller inte har stöd för det nya formatet så går det även att skicka fakturor i det äldre formatet Svefaktura 1.0.

Information om PEPPOL BIS Billing 3.0 (extern webbplats)

Ni som inte e-fakturerar idag

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga ekonomisystem. Kontakta din systemleverantör för mer information gällande dina förutsättningar.

Har du ett ekonomisystem som inte stöder e-fakturering eller är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Trafikverket? Trafikverket tillhandahåller en Fakturaportal där ni utan kostnad registrerar er samt skapar fakturaunderlag. Det skickas sedan till Trafikverket som e-faktura, beroende på vilken del av Trafikverket som fakturan ska ställas ut till, välj länk nedan:

Trafikverket

Trafikverket Färjerederiet

Trafikverket Förarprov

Trafikverket Logistik

Trafikverket Trafikverksskolan

Särskilda faktureringsadresser för elnätsfakturor:

PEPPOL 0088:7300009006076

SVE 7300009006076
Trafikverkets VAN operatör är Opus Capita

Färjerederiet och Förarprov

Trafikverket består även av enheterna Färjerederiet och Förarprov. Kravet på anläggnings-id och övriga fakturauppgifter för elnätsfakturor gäller även för dem men för dessa används ordinarie fakturaadress, se fliken Fakturaadresser.

Obligatoriska krav på uppgifter för elnätsfakturor

Trafikverket har speciella obligatoriska krav på uppgifter för elnätsfakturor. Här hittar du teknisk information om hur abonnemangsinformationen ska se ut i både PEPPOL BIS Billing 3.0 och Svefaktura 1.0: Abonnemangsinformation el-nätsfakturor (pdf-fil, 235 kB, öppnas i nytt fönster)

Frågor kring elnätsfakturor

Har ni frågor kring elnätsfakturor kontakta elabonnemang@trafikverket.se.

 

Fakturaadresser

PEPPOL

Fakturor till Trafikverket skickas i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Om du som leverantör redan har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan ni fortsätta skicka fakturor enligt den överenskommelsen.

Det format som Trafikverket kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.0. Våra PEPPOL-id är:

 • Trafikverket 0088:7350005120115
 • Trafikverket Färjerederiet 0088:7381010051316
 • Trafikverket Förarprov 0088:7350005120146
 • Trafikverket Trafikverksskolan 0088:7350005120603
 • Trafikverket Logistik 0088:7350005120092

Via vår VAN-tjänst

Ett alternativ till PEPPOL är att använda vår VAN-tjänst. Kontakta er VAN-operatör för anslutning. Vår operatör är Opus Capita. För detta alternativ tar Trafikverket emot Svefaktura 1.0.

Våra parts-id för VAN är GLN-nummer:

 • Trafikverket 7350005120115
 • Trafikverket Färjerederiet 7381010051316
 • Trafikverket Förarprov 7350005120146
 • Trafikverket Trafikverksskolan 7350005120603
 • Trafikverket Logistik 7350005120092

Trafikverkets FE-postadresser till Frösön har upphört

Information om hur du skickar e-faktura till Trafikverket finns på denna webbsida.

Med fördel skickas övriga dokument till exempel påminnelser och inkasso (inte fakturor) digitalt till leverantorsfaktura@trafikverket.se

Adresser

Om ni skickar övriga dokument kopplade till fakturahanteringen via post gäller adresserna enligt nedan.

Trafikverket
Fakturahantering
781 89  Borlänge

Trafikverket Färjerederiet
Fakturahantering
781 89 Borlänge

Trafikverket Förarprov
Fakturahantering
781 89  Borlänge

Trafikverket Trafikverksskolan
Box 1262
262 24 Ängelholm

Trafikverket Logistik
Fakturahantering
781 89  Borlänge

 

Viktigt om fakturamärkning

Fakturor till Trafikverket ska märkas med vissa obligatoriska uppgifter, se nedan.  I de fall fakturan är ofullständigt märkt kommer vi att avslå eventuella anspråk på dröjsmålsränta.

Fakturor gällande el-nät

För fakturor gällande el-nät gäller särskilda krav på fakturamärkning, se avsnitt Elnätsfakturor.

Information om fakturamärkning

Här hittar ni teknisk information om hur fakturamärkningen ska se ut i både PEPPOL BIS Billing 3.0 och Svefaktura 1.0:

Trafikverkets referens

Fakturor som skickas till Trafikverket ska märkas med fakturareferens. Beroende på vilken del av Trafikverket som är mottagare av fakturan gäller olika märkning. Läs mer i tabellen nedan.

Avtalsnummer

Fakturor ska märkas med avtalsnummer. Trafikverkets avtalsnummer består sen första kvartalet 2016 av en tio-siffrig sträng som börjar på 5, exempel 5XXXXXXXXX. På äldre avtal finns olika konstruktioner av avtalsnummer typ TRV 2015/XXXX-XXXX eller TRV 2015/XXXX.

Andra typer av avtalsnummer kan förekomma till exempel då vi nyttjar ramavtal som upphandlats av annan myndighet såsom Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Det avtalsnummer som en faktura ska märkas med framgår av aktuellt kontrakt eller inköpsorder.

Inköpsordernummer

Fakturor ska märkas med inköpsordernummer i det fall det finns ett sådant. Ett inköpsordernummer består av 10 siffror och börjar på 1.

      Märkning      Exempel

Trafikverket

 • EF + 4 eller 6 siffror
 • Trafikverkets referensnamn
 • Trafikverkets avtalsnummer 
 • Trafikverkets inköpsordernummer

 

 • EF9999 eller EF999999
 • Sven Trafikverksson
 • 5xxxxxxxxx alt. TRV2015/99999-99999
 • 1999999999

Trafikverket Färjerederiet

 • Trafikverkets referensnamn
 • Objektnummer, 4 eller 5 siffror
 • Trafikverkets inköpsordernummer
 • Trafikverkets avtalsnummer

 

 • Sven Trafikverksson
 • 9999 eller 99999
 • 1999999999
 • TRV2015/99999-99999

Trafikverket Förarprov

 • EF + 5 siffror
 • Trafikverkets referensnamn
 • Trafikverkets inköpsordernummer
 • Trafikverkets avtalsnummer

 

 • EF99999
 • Sven Trafikverksson
 • 1999999999
 • TRV2015/99999-99999

Trafikverket Trafikverksskolan

 • Trafikverkets referensnamn
 • Trafikverkets projektbeställningsnummer
 • Trafikverkets inköpsordernummer
 • Trafikverkets avtalsnummer

 

 • Sven Trafikverksson
 • 99999
 • 1999999999
 • TRV2015/99999-99999

Trafikverket Logistik

 • Trafikverkets  referensnamn
 • Trafikverkets inköpsorder/beställningsnummer
 • Trafikverkets avtalsnummer

 

 • Sven Trafikverksson
 • 1999999 eller 1999999999
 • TRV2015/99999-99999

 

Övrig information

Betalningsvillkor

Trafikverket tillämpar 30 dagars betalningsvillkor. Tidigare erbjudande om att få fakturera med 15 dagars betalningsvillkor upphörde att gälla den 31 mars 2023.

 

Omvänd skattskyldighet

Trafikverket (org. nr 202100-6297) omfattas av omvänd skattskyldighet enligt 1 kap 2 § 1 st 4b mervärdesskattelagen.