Denna nyhet är äldre än 6 månader

Smart port som läser av järnvägsgodset automatiskt testas i Göteborg

Att identifiera och registrera järnvägsvagnar med gods sker i dag oftast manuellt, något som både är kostsamt och tidskrävande. Nu testas en ny smart videoport som automatiskt registrerar vagnarna i realtid.

Tåget passerar mellan de två konstruktionerna som är smart videoport som innehåller kameror. 

Trafikverket har tillsammans med sina partners inom Shift2Rail byggt en videoport vid enkelspåret mellan Kville och infarten till Göteborgs hamn. Projektet går under namnet "Intelligent Video Gate" (IVG).

Videoporten har byggts upp i testsyfte (demonstrator) och är resultatet av ett samarbete som startade 2017. Porten monterades i juni 2021 och har under hösten kompletterats med förbättrad teknisk utrustning.

Videoporten är försedd med kameror som tar bilder på vagnsnummer, enhetsnummer (container, trailer etc.), vagnarnas ordningsföljd, tågnummer och tidsstämpel. Med hjälp av ett program för bildanalys omvandlas bilderna till texttolkad data varefter informationen kan spridas till intressenterna efter överenskommelse. Innovationen är att videoporten även kan analysera farligt gods-information vilket gör konceptet extra intressant.

All insamlad data kan därefter användas för terminalens planering och styrning av lasting och lossning. Med hjälp av IVG erhålls en kvalitetsmässigt bättre hantering och terminalarbetet blir mer effektivt.

Stort intresse från logistikbranschen

Kamerorna som är installerade i porten. 

– Det finns mycket pengar att spara när det gäller arbetet på intermodala terminaler. IVG bidrar också till ett effektivare fordonsunderhåll eftersom mycket utförs manuellt/semimanuellt idag. Intresset från logistikbranschen är stort och närheten till hamnen gör det ännu mer intressant, berättar Mats Åkerfeldt, projektledare i Trafikverket.

Eftersom de olika farligt gods-symbolerna och numren etc. är placerade på olika ställen på fordon och lastbärare så är det en rejäl utmaning att få optiken att täcka upp alla delar av vagnarna, så att ingen information missas eller misstolkas.

– Det har varit ett stort utvecklingsarbete för att säkerställa att all information  hämtas in och tolkas på korrekt sätt, berättar Mats.

Projektet samarbetar med godskorridorerna i Europa för att kunna utveckla konceptet i större skala. Inom forskningsprogrammet Europe's Rail, som tagit vid efter Shift2Rail, ingår IVG som en del i ett större koncept och samarbete med målet att utveckla datadelning och förutsägbarhet för gränsöverskridande järnvägstransporter.

Parter i projektet

KTH, forskningsinstituten RISE, TransportForsk medverkar från Sverige. Europeiska partners är DUSS och DB Cargo från Tyskland, Hitachi Rail från Italien och Indra sistemas från Spanien.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png