Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ökad säkerhet och framkomlighet med digital väglagsinformation

Digital vinterväglagsinformation är ett forskningsprogram som utvecklar en ny teknik för uppföljning och planering av vinterväghållning för att uppnå ett hållbart vägunderhåll.

Tekniken går ut på att samla in och bearbeta anonymiserad fordonsdata som vägfriktionsdata, position etc. från uppkopplade personbilar på det statliga vägnätet.

Porträttbild på Christian Eriksson
Christian Eriksson 

– Målet är att skapa förutsättningar för att ställa rätt krav på vinterväghållningen och möjliggöra en bättre uppföljning av ställda krav. Det handlar alltså om rätt halkbekämpningsåtgärder i rätt tid för att upprätthålla säkra och framkomliga vägar, säger Christian Eriksson, enhetschef tillstånd väg på underhåll, Trafikverket.

Efter två vintersäsonger har det visat sig att digital friktionsdata ger en unik inblick i förhållandena på de statliga vägarna och möjliggör bättre övervakning av underhållsnivån. Genom bearbetad data får vi information om exakt var det är halt, så att entreprenörerna kan utföra saltning och plogning där det verkligen behövs. Det här ger effekter som är positiva ur ett miljöperspektiv.

– Dels minskar antalet mil som underhållsfordonen måste köra, dels minskar mängden sand och salt som sprids ut, berättar Anders Asp, projektledare på Trafikverket.

Stora mängder data

Porträttbild på Anders Asp
Anders Asp 

Under 2019 har projektet samlat in cirka 200 000 000 mätpunkter, att jämföra med dagens metoder som genererat cirka 300 inom samma driftområden.

Merparten av data genereras från anonymiserad fordonsdata men information kommer också via Trafikverkets nationella vägvädersinformationssystem (VViS) och klimatkartläggning. Informationen sammanvägs, kopplas genom olika positioneringssystem till specifika vägsträckor och blir sedan prognoser för väglag och väglagsförändringar. Olika aktörer får ett bättre underlag för att fatta snabbare och mer korrekta beslut. (Se principskiss längre ner i texten)

Ett ytterligare syfte för Trafikverket är att stimulera och stärka branschens förmåga till innovation och utveckling av nya effektiva lösningar för vinterväghållning.

Ny kunskap förändrar förutsättningarna

Tekniken är ny och utvecklas i hög takt samt berör många aktörer. Särskilt viktiga aktörer är Trafikverkets projektledare, dataleverantörer, driftentreprenörer och väderprognosleverantörer.

Tack vare stora mängder data har Trafikverket ny kunskap som gör att vi enklare kan bedöma om kraven i kontrakten för Basunderhåll Väg är optimerade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. På sikt kan det leda till förändrade krav i kontrakten.

– Men, förändring sker inte över en natt och mognadsgrad kan inte forceras fram. När nya arbetssätt och rutiner ska införas måste organisationer och medarbetare ges förutsättningar att hantera det på ett bra sätt, menar Christian.

Samarbete med Volvo

Under sommaren 2020 tecknade Trafikverket ett avtal med Volvo Cars. Trafikverket kommer, under två år att få ta del av data från Volvobilar i hela Sverige.

Linnéa Gustafsson
Linnéa Gustafsson 

– Samarbetet med Volvo ger oss ännu bättre förutsättningar att utveckla en tydlig bild av hur vi ska ta emot och dela data. Här finns många aspekter att ta i beaktande, inte minst juridiska med frågor som bland annat berör datasäkerhet, säger Linnéa Gustafsson, projektkoordinator på Trafikverket.