Information om statliga vägar, verktyget PMSv4

I PMSv4 kan du få fram information om våra statliga vägar i Sverige och de åtgärder som är gjorda på vägnätet. PMS står för Pavement Management System.

PMSv4 visar information som är baserade på detaljerade data om vägnätet och som samlats in under lång tid. Presentationen får du i form av kartor, tabeller eller diagram. Våra primära data avser beläggningsåtgärder och avvattningsåtgärder på det statliga belagda och grusvägnätet samt tillståndsmätningar med tillhörande foton från vägen (finns hittills främst för det belagda vägnätet).

Syftet med PMSv4

Syftet med PMSv4 är att tillhandahålla information om väganläggningen och dess tillstånd både internt och externt för att kunna användas för analyser och uppföljning av både tillståndsutveckling och nuvarande tillstånd som ett underlag till beslut om åtgärder. 

PMSv4 samlar data från olika IT-lösningar. Vilka de är och hur ofta vårt data uppdateras går att läsa mer om i dokument nedan, om aktualitet och ursprung.

Det finns två huvudfunktioner att använda vid en dator och en funktion som främst är till för mobiltelefon eller surfplatta.

Analysera sträcka

PMSv4 Analysera sträcka visar information om en väg i taget, i diagram och med foto-visning. Här kan man få fram all historik vi har av åtgärder och mätdata för nu gällande vägnät. Vill man komma åt tidigare gällande vägnät eller avslutade vägnummer kan man välja att titta på historiskt vägnät, där en lista visar vilka vägnummer/datum som är valbara.  

Användaren kan själv ändra layout för hela visningen genom att välja bredd på diagrammen och dess placering på skärmen. Man kan byta ut variabler i ett diagram, välja in fler i samma eller lägga till helt nya. Tillståndsutvecklingsdiagram genereras enkelt genom klick på en knapp i önskat diagram. Förändringar i layout kan man namnge och spara som diagramvyer som man sedan kan välja mellan.

Sök sträckor

Sök sträckor är till för att få fram resultat för ett större område eller för att hitta vägsträckor som stämmer in på specifika villkor. Här är det bara senaste åtgärden eller mätningen som finns att söka på. Resultatet på en sökning visas utritat i karta och i en aggregerad tabell med summering av antal meter per riktning/körfält för de villkor man sökt på. Resultatet kan även exporteras till excel eller geopackage. Utritningen i karta är klickbar och möjliggör att enkelt gå vidare till Analysera sträcka för att titta närmare på mer data om vägen och där även titta på historik.

Fält-funktionen ”Position” – löpande längd visas i mobilen

Funktionen Position är till för att använda ute vid/på vägen och är främst lämpad för användning på mobiltelefon/surfplatta. Den innebär visning av vägnummer och hur många meter in på vägnumret från länsgräns man befinner sig, dvs det vi kallar ”löpande längd”. Även GPS visas, i Sweref 99TM. Separat manual finns för funktionen.

Handledning för användare

För att lära sig hantera PMSv4 finns lathundar i meddelande på startsidan samt nedan. Det är också viktigt att besöka systemets startsida eftersom vi där informerar om nyheter i systemet, kända brister och information om tillfälliga driftstopp.

Behörighet

PMSv4 extern är helt öppet för alla, så ingen behörighetsansökan krävs för att komma åt det. Detsamma gäller vår interna version som är öppen för alla som finns på vårt interna nät.

För de som har trafikverkskonto kan behov finnas av att logga in från extern dator till interna PMSv4. I det fallet krävs en behörighet: PMSv4-EA (söks i Arthur). När man har den dyker PMSv4 upp i listan av tillgängliga system vid inloggning via Trafikverkets "Min sida extern åtkomst".

Rapportera felaktigheter

Vår ambition är att hålla både data och information uppdaterade, men vi ber användarna att vara uppmärksamma på eventuella fel eller brister som kan förekomma och meddela oss om det. (Kontakt tas via formuläret under ”Kontakta oss” eller via mejl till vår förvaltningsbrevlåda. Adressen står i sidfoten i PMSv4.)

Trafikverket tar inte något ansvar för att data är korrekta eller fullständiga. Vi kan inte heller ansvara för att de data som finns tillgängliga via PMSv4 exakt återger de data som dataägare eller leverantör har levererat.

Data som tillhandahålls i PMSv4 extern, via Lastkajen eller öppna API ser vi som öppet data och kan därmed användas i enlighet med Creative commons. 

Mer information om data i PMSv4 och andra källor för att nå det

Åtgärdsinformationen kommer från PMSbeläggning men även från tidigare system och beläggningsliggare vilket innebär att det finns historik om beläggningsåtgärder från cirka 60-talet. För avvattning samt för grusväg har rapporteringen inte gjorts lika länge eller lika omfattande.

Mätdata finns från slutet av 1980-talet och foton har vi sedan 2009. Läs mer om vår gällande mätstrategi och mer beskrivning av vad vägytemätning är i två av länkarna nedan.

PMS-data finns även att få tag på via Lastkajen som färdiga filer per län (i formaten geopackage och csv). Logga in till Lastkajen och gå till Färdiga paket väg.

Vill man istället bygga program eller appar som hämtar ut data för en punkt eller sträcka för en väg kan man göra det mot Trafikverkets öppna API där senast gällande PMS-data finns.