Borrmaskin i bergtunnel

Foto: Mikael Ullén

Leverantörsmarknadsanalys

Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och beställare, vi driver 2 500 bygg- och anläggningsprojekt varje år. Här hittar du vår leverantörsmarknadsanalys för 2022.

Syftet med Trafikverkets marknadsanalyser är att beskriva hur olika leverantörsmarknaders konjunktur, funktion och konkurrenssituationen ser ut. I analyserna beskrivs också vad Trafikverket gör för att utveckla olika delmarknader. Marknadsanalysen fokuserar på anläggningsmarknaden, eftersom cirka 90 procent av Trafikverkets inköpsvolym går dit.

Marknadsanalysen riktar sig till leverantörsmarknadens aktörer. Här kan du ta del av 2022 års leverantörsmarknadsanalys.