Ordnings- och skyddsregler i och vid teknikbyggnader

Teknikbyggnaderna är navet i järnvägssystemet. Utan dem så fungerar inte järnvägen. Konsekvensen blir trafikpåverkan och det är dessutom en säkerhetsfråga. Här finner du information om säkra, hela och rena teknikbyggnader samt vilka regler som gäller.

Anslaget Ordnings- och skyddsregler har monterats i Trafikverkets teknikbyggnader. Ordnings- och skyddsreglerna ska agera som ett komplement till de redan existerande lagarna och föreskrifterna och ej ersätta dem. Reglerna ska säkerställa vilka regler som gäller och vilket ansvar du själv har när du vistas i eller utför ett arbete i och runt om teknikbyggnaderna. Det är en fråga om god och säker arbetsmiljö men framförallt en fråga om säkerhet i teknikbyggnaderna.

QR-kod på Ordnings- och skyddsregler

En kod som kommer innehålla:

  • Underhållskontraktets benämning.
  • Aktuella kontaktuppgifter till Trafikverkets representant för byggnaden.
  • Kontaktuppgifter till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) i teknikbyggnaden enligt arbetsmiljölagen.
  • Kontaktuppgifter till trafikcentralens (TC) drifttekniker eller NOC (Trafikverket Network Operations Center).
  • Kontaktuppgifter till entreprenörens platschef och annat av intresse.

Du kommer få åtkomst till ovanstående information genom att via din smartphone scanna koden med hjälp av mobiltelefonens kamera eller valfri applikation som avläser QR-koder. 

Felanmälan Teknikbyggnader, Entreprenörer

Om du som vistas i eller utför ett arbete i en teknikbyggnad upptäcker eventuella skador, fel och brister ska du anmäla och rapportera felet/bristen till Trafikcentralen (TC) eller NOC. Kontaktuppgifterna till Trafikcentralen (TC) eller NOC finner du på de uppsatta Ordnings- och skyddsreglerna i teknikbyggnaden.

Obligatorisk kurs för att få tillträde till teknikbyggnaderna

Om du ska vistas i eller utföra något arbete i Trafikverkets teknikbyggnader i järnvägsanläggningen, ska du ansöka om tillträde. Du som sedan tidigare har eller ska ansöka om tillträde ska först ha genomgått den obligatoriska kursen Ordnings- och skyddsregler för teknikbyggnader järnväg via Trafikverksskolan. Kursen är giltig i 3 år och är kopplad till ditt ID06.