Samverkan för hållbara godstransporter i Norden

Trafikverket leder det nordiska visionsprojektet Samverkan för hållbara godstransporter som finansieras av Nordiska ministerrådet.

(You can find this information in English below)

Godstransporterna behöver bli effektivare och alla trafikslagen användas bättre för att hela transportsystemet ska bli hållbart. Samtidigt behöver godstrafikens negativa effekter minska, exempelvis utsläpp och trängsel, höga samhällskostnader och sämre arbetsvillkor.

Syftet med projektet är att föreslå och analysera affärsmodeller som stimulerar ökad fyllnadsgrad och ökad användning av samtliga trafikslag för godstransporterna i Nordens länder.

Näringslivet behöver affärsmässiga förutsättningar för att utveckla effektivare upplägg av godsflöden med hög fyllnadsgrad där mer än ett trafikslag används. Därför planerar vi demonstrationsprojekt mellan nordiska varuägare och  transportörer.

Projektet är delat i tre faser:

  1. Inledande analyser (Incitament/hinder, statistikanalys)
  2. Förberedande arbete demonstrationsprojekt (bruttolista)
  3. Genomförande av demonstrationsprojekt och tillhörandeanalys

Målsättningen med projektet är ökat samutnyttjande av trafikslagen, ökad transporteffektivitet och ökad konkurrenskraft för näringslivet i Norden.

Logotype för Nordiska ministerrådet
Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet