Traffic Message Channel (TMC)

Vi har nu avvecklat Trafikverkets gratistjänst för RDS-TMC.

Trafikverkets RDS-TMC tjänst är nu avvecklad

Tjänsten är gammal och har gått på övertid under flera år samtidigt som det på marknaden utvecklats nya och bättre trafikinformationstjänster.

Med tanke på att det finns bättre tjänster att tillgå och att Trafikverkets tjänst faller för åldersstrecket är den nu avvecklad. Det finns inte heller längre skäl till att via skattemedel finansiera en trafikinfotjänst när det finns bättre konkurrerande tjänster. Stängningen genomfördes i augusti 2022.