Ellok

Trafikverket har två ellok som kan användas av myndigheter samt organisationer med koppling till Trafikverkets roll som förvaltare av infrastruktur. Elloken används för att dra biografvagn och utställningsvagn, provkörningar eller andra transporter.

Ellok Rc1 1021

Rc1 1021 är ett ellok som är byggt 1967 och köptes av Trafikverket 2014. Under 2016 rustades det upp och fick vår röda färg och vita logotyper. Under 2021 utrustas loket med European Train Control System, ETCS, och kan därefter trafikera alla banor som har automatisk tågkontroll, ATC, eller European Rail Traffic Management System, ERTMS, i Sverige.

Ellok Rc6 1323 och 1325

Rc6-loken 1323 och 1325 är ellok som är byggda 1982. Loken kommer att utrustas med godkänt ETCS-system under våren 2021.

Elloken kan även användas som lok för transporter, dock inte för transporter med farligt gods.

För att boka elloken, se ”Kontaktuppgifter” på den här sidan.

Välkommen med din bokning!