Trafikverkets ellok och vagnar används för Kapacitetståget 2017. Foto: Bernt Talbrant

Resa med konferensvagn och ellok

Myndigheter, samt organisationer med koppling till Trafikverkets roll som förvaltare av infrastruktur, kan boka resor med Trafikverkets konferensvagnar och ellok.

Trafikverket har ett eget tillstånd som järnvägsföretag och kör sina tåg i egen regi. Vårt tillstånd och våra fordon kan för närvarande användas endast inom Sveriges gränser. Vi har tillstånd att trafikera egen järnväg, Inlandsbanan och Arlandabanan.

Konferensvagnarna kan till exempel bokas för rullande möten eller turnéer runt om i landet. I vagnarna finns serveringsmöjligheter, mötesutrustning och möjlighet att ordna utställningar och filmvisningar. Läs mer om vilka möjligheter som finns i vagnarna och hur du bokar dem under ”Mer information om fordonen”.

Trafikverket har ett nära samarbete med Järnvägsmuseet i Gävle om trafik och fordon. Vi kan därför erbjuda även vissa av Järnvägsmuseets diesellok, restaurang-, sov- och 1-klassvagnar i Trafikverkets tåg. Du kan läsa mer om Järnvägsmuseets tåg under ”Mer information om fordonen”.

Elloken kan även användas som lok för transporter, dock inte för transporter med farligt gods.

Fordonen används för det mesta i Trafikverkets egen verksamhet vid till exempel möten, kundträffar, inspektion, normerande besiktning, visning av infrastruktur och provkörningar av tekniska system som RAKEL och ERTMS samt provkörningar vid ny- eller ombyggda banor.

Välkommen ombord! Kontaktuppgifter hittar du under "Kontaktuppgifter".