NVDB på karta och NVDB dataleverans

Nu är de nya webbapplikationerna NVDB på karta och NVDB dataleverans som ersätter NVDB på webb färdigutvecklade.

Ni hittar applikationerna på startsidan nvdb.se under "Sveriges vägar på karta".

För leverantörer till NVDB, genom avtal och inloggning, kommer NVDB på webb ersättas av NVDB dataleverans och användare som har avtal med Trafikverket får vända sig till Indatastöd för att söka behörighet på nytt. Mer information om detta hittar ni här.

För er som inte kunde delta på utbildningarna som har varit eller vill ha en repetition så kommer det finnas möjlighet att delta via webbianarier under vecka 17 som indatastöd kommer hålla i.

NVDB på webb kommer finnas kvar som ett tittskåp under en övergångsperiod men det går inte att skicka in ärenden fr.o.m. vecka 14. NVDB på webb hittar ni också på förstasidan på nvdb.se under Sveriges vägar på karta.

Under perioden 15/4 till 26/4 kommer Trafikverket byta ut IT-lösning för ajourhållning av NVDB och kommer då stänga ner tjänsten under en övergångsperiod.
NVDB på karta och NVDB dataleverans kommer inte påverkas utan är i bruk under övergångsperioden.

Däremot kommer vi inte att kunna hantera inskickade ärenden i samma takt som vanligt under den här tiden. De ärenden som ej hinns med hamnar i en kö och åtgärdas efter bytet av IT-lösning.