Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändringar i Trafikverkets Inspire-data

2024 kommer Trafikverket att gå över till Geopackage-format för väg- och järnvägsrelaterade data enligt specifikation definierade inom Inspire-direktivet.

Trafikverket tillhandahåller väg- och järnvägsrelaterade data enligt specifikation definierade inom Inspire-direktivet.

Under 2024 kommer Trafikverket att gå över till Geopackage-format för dessa data.

Övergången innebär också att vägrelaterad information levereras per företeelse och för hela landet, dvs: en fil för hastighet för hela Sverige, en fil för vägnamn för hela Sverige osv. Frekvensen på framtagandet kommer också att utökas (preliminärt 1-2 gånger per månad)

GML kommer levereras fram till mitten på juni 2024.