I NVDB finns information om vägnätet i Sverige.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationella vägdatabasen, NVDB, blir modernare

Trafikverket byter ut den tekniska miljön för ajourhållning av Nationell vägdatabas, NVDB, till en modernare IT-lösning. Möjligheterna att göra ändringar i NVDB kommer därför att vara begränsad under perioden 2023-10-25 till 2023-11-20.

NVDB är en av samhällets grunddatabaser. Här finns information om vägnätet, både statliga, kommunala och enskilda vägar, som vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken typ av beläggning vägen har. Det IT-stöd som togs i drift år 2000 är idag föråldrat och har tekniska brister. Vi byter därför ut det mot ett IT-stöd med en modernare och mer automatiserad ajourhållning av vägnätet, berättar Krister Andersson, senior projektledare IT, Trafikverket.

Ny lösning planeras vara på plats 21 november

Övergången till ny IT-lösning är planerad till den 21 november 2023.  Det kommer att kräva förberedelser som gör att vi behöver begränsa möjligheten att ajourhålla förändringar av Sveriges vägnät under en övergångsperiod på fyra veckor med start den 25 oktober. Detta gör vi för att kunna hantera och avsluta de aktuella ärenden som ligger på kö för åtgärd innan vi går över till den nya IT-lösningen.

Tidplan

  • 24 oktober är sista leveransdatum för ärenden från tekniska system som levereras för manuell granskning (systemet kommer vara öppet men ärenden inkomna efter sista leveransdatum hanteras ej utan får skickas om på nytt efter öppningsdatum).
  • 7 november stängs systemet.
  • 21 november öppningsdatum.

Vägdata kan hämtas under övergångsperioden

NVDB på webb påverkas inte utan är i bruk under övergångsperioden. Däremot kommer vi inte att kunna hantera inskickade ärenden i samma takt som vanligt under den här tiden. De ärenden som vi inte hinner med hamnar i en kö, och vi hanterar dem efter bytet av IT-lösning, förklarar Krister. Det kommer också att vara möjligt att hämta information om vägnätet via Lastkajen under hela perioden.

När den nya IT-lösningen är i bruk kan kön på inskickade ärenden till en början vara lite längre. Vi ber om överseende med det och hoppas att det inte ska påverka dig i någon större omfattning, avslutar Krister.