Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här jobbar vi med trafikdata

Varje år mäter vi hur det statliga vägnätet används. Se filmen som ger svar på vad, hur och varför vi gör mätningarna.

Årligen utför Trafikverket mätningar om hur det statliga vägnätet används. Mätningar av Vägtrafikdata innehåller bl.a. information om fordonsflöden, hastigheter och trafikförändring.

Information om vägtrafikdata ger bland annat underlag för planering, dimensionering och utformning av vägsystemet, hur pengar ska fördelas och hur drift och underhåll ska utföras. Utifrån informationsbehovet har metoder och teknik utvecklats för att samla in och behandla trafikdata.

Här är en film som berättar om vilken data som samlas in, hur den samlas in och varför Trafikverket samlar in data.