Beredskapsresurser

Beredskapsresurser ingår i resultatenhet Fordonsresurser och levererar beredskapsresurser för kris och höjd beredskap, bland annat förmåga till tillfälliga broar, reservkraft, terrängtransport och brandsläckning samt CBRN-materiel.

Uthyrning vid kris och planerade projekt

Alla samhällsaktörer som har behov av den här typen av resurser, till exempel kommuner, har möjlighet att hyra det från Trafikverket. Under rubriken Fakta broar ser du vilka typer av broar som finns att hyra. Till exempel äger vi ett antal pontoner som kan användas både som flytande bro men även som pontonfärja och arbetsplattform.

Gör så här för att hyra beredskapsresurser

Den som vill hyra en bro eller annat material mejlar sin fråga till experterna på Fordonsresurser och kommer överens om förutsättningarna. De tar ansvaret för brobyggnation, transporter och återställande av bromateriel. Vid planerade projekt behöver det finnas en framförhållning på minst tre månader innan det är tänkt att trafiken över broarna ska släppas på.

Kostnader för att hyra tillfällig bro i investerings- eller underhållsprojekt

Observera att det kan komma till kostnader vid genomförandet av ett projekt med en tillfällig broförbindelse. Villkoren vid uthyrning fås vid varje enskilt tillfälle. Hyreskostnaden varierar beroende på brotyp och trafikmängd.

Drift- eller underhållsprojektet står för projektering, upprättande av ritningar, dimensioneringsberäkningar för grundläggning och/eller landfästen, kontrollplaner, tillfarter, myndighetsbeslut, iordningställande av mellanlagring och/eller arbetsområden och arbetsledning med av Trafikverket godtagen montageledare. Sammanställningsritningar ska alltid upprättas för varje enskilt objekt.