Färjerederiet använder simulatorer för introduktion av nya medarbetare och till att träna befintlig personal i eco-shipping och säker manövrering.

Färjerederiets utbildningscentrum

Färjerederiets utbildningscentrum erbjuder kvalificerad träning i simulator.

I simulator tränar du på sådant som annars är dyrt eller riskfyllt att öva på. I vårt fartygsbibliotek finns modeller av allt från mindre skärgårdstonnage till stora passagerarfärjor och tillsammans med vår partner, Linnéuniversitet, kan du anpassa utbildningar för de flesta behov.

Färjerederiets utbildningscentrum

Hos oss kan du bland annat lära dig:

  • Säker manövrering
  • Bränslebesparande ecoshipping
  • Linjeträning
  • Svåra situationer till sjöss
  • Stimulerande fortbildning
  • Kvalitet och engagemang

Ecoshipping

Unikt för Färjerederiets träningsanläggning, är att den är försedd med speciella ecoshipping-moduler. Tack vare dessa, ser du hur olika beteenden påverkar er bränsleförbrukning och du får en direkt återkoppling på, hur stora vinster du bidrar till genom att slipa på din körstil.

Vi uppdaterar simulatoranläggningen kontinuerligt och utformar relevanta kursupplägg, som du hittar utifrån era behov.

Mer information

Vill du veta mer? Använda kontaktfomuläret under Kontaktuppgifter.