Kurser om transportdispenser

Lär dig att göra avancerade ansökningar i vår e-tjänst Trix när du som företag ska göra en ansökan om transportdispens. Kurserna om transportdispenser är kostnadsfria.

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Mer information om transportdispenser finns via länken ”Transportdispens” på den här sidan.