Trafikverksskolans hantering av personuppgifter

På Trafikverksskolan värnar vi om din personliga integritet och säkerställer en hög nivå av dataskydd. Detta dokument innehåller information som kommer att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut om din relation till oss.