Kurs om farliga ämnen i material och varor

Här finns en datorbaserad kurs om Trafikverkets krav kring farliga ämnen i material och varor. Du når den via Trafikverksskolan och den heter Farliga ämnen i material och varor.

Syftet med kursen är att du i ditt arbete ska göra medvetna val och arbeta systematiskt för att uppfylla Trafikverkets krav på farliga ämnen i material och varor. På så sätt kan du bidra till ett giftfritt och hållbart byggande.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med planering, projektering, byggnation samt drift och underhåll av Trafikverkets anläggningar.

Kursen innehåller:

  • nationella och internationella lagkrav på farliga ämnen
  • Trafikverkets krav på farliga ämnen i material och varor
  • användning av material och varor i Trafikverksprojekt
  • information och hjälpmedel på Trafikverkets webb.

Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra. Du kan när som helst gå tillbaka och repetera valfria delmoment.

Kursintyg

När du har genomfört alla delmoment kan du skriva ut ett eget diplom.