Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg genom skogslandskap, fotad ur fågelperspektiv

Biologisk mångfald lyfts i årets miljörapport

Vill du veta mer om hur vi har arbetat med miljöfrågor under förra året? Miljörapport 2021 beskriver transportsystemet i stort samt våra egna aktiviteter för att minska miljöpåverkan.

Miljörapporten görs årligen och i år svarar den på ett uppdrag i Trafikverkets regleringsbrev för 2021, därav temaavsnittet biologisk mångfald.

Rapporten fokuserar på vilka åtgärder som har genomförts inom åtgärdsområdet aktivt resande samt inom våra sju prioriterade miljöområden:

  • klimat och energi,
  • luftkvalitet,
  • buller och vibrationer,
  • landskap,
  • vatten,
  • material och kemiska produkter,
  • förorenade områden och masshantering.

Årets tema är biologisk mångfald

Avsnittet beskriver hur transportinfrastrukturen påverkar biologisk mångfald och hur Trafikverkets åtgärder för att stärka/bidra/minska påverkan på den biologiska mångfalden sker.

– I korthet arbetar vi bland annat med att anpassa skötsel och hantering av vägkanter, banvallar och trädsäkringszoner. Syftet kan vara att få artrika vägkanter eller skapa naturliga livsmiljöer för organismer. Vi arbetar också med att omvandla barriärer till korridorer, så kallad grön infrastruktur, berättar Johan Rydlöv som ansvarar för avsnittet.