Upphandling avbruten för konstverk i E4 Förbifart Stockholm

Upphandlingen av utförandeentreprenad FSE705 Gestaltning av tunnelrum inom projekt E4 Förbifart Stockholm har avbrutits. Ny ansökningsinbjudan kommer under mars.

Trafikverket avbröt i januari ansökningsinbjudan KOM 407892 för upphandlingen av entreprenad FSE705, Gestaltning av tunnelrum, då inga ansökningar från leverantörer inkommit.

Översyn av kvalificeringskraven och ny ansökningsinbjudan

Trafikverket bjöd in till dialog med marknaden och vill tacka leverantörer för deltagandet. Trafikverket har sett över kvalificeringskraven i ansökningsinbjudan som uppfattades svåra att uppfylla och kommer att annonsera ansökningsinbjudan för FSE705 på nytt om under mars månad 2024.

Information om FSE705

Entreprenad FSE705 innefattar fem unika konstverk vid avfarter samt fem belysningsinstallationer vid luftutbytesstationer i E4 Förbifart Stockholm. Konstverken består av komplexa stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer.

Läs presentation av FSE705, Gestaltning av tunnlar i E4 Förbifart Stockholm här