Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sök medel för forskning om elflyg och hållbar luftfart

Vill du bidra till en snabb introduktion av elflyg i Sverige? Kan du genomföra forsknings- eller demonstrationsprojekt för en säker, effektiv, robust eller hållbar luftfart?

Då ska du skicka in din ansökan till Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj senast den 15 mars så har du chans till finansiellt stöd.  

Vi behöver ökad kunskap och fler forskningsstudier om luftfartens roll i transportsystemet. Utveckling av ny teknik och nya farkoster inom luftfarten skapar nya förutsättningar och behov av att ta hänsyn till nya perspektiv.

– Här ingår analyser av olika aspekter som rör introduktionen av elflyg, till exempel efterfrågan av resor, transporter av gods och framtida affärsmodeller. Även kunskap om faktorer som påverkar betalningsvilja, resebeteende och transportval, liksom studier kring intermodalitet för resenärer och gods efterfrågas, berättar Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket.

Katarina Wigler
Katarina Wigler 

Trafikverkets plan för forskning och innovation inom luftfartsforskningen

Trafikverkets nya plan för forskning och innovation är beslutad. Den ger möjligheter till finansiering för forsknings- och demonstrationsprojekt inom säker, effektiv, robust och hållbar luftfart och inte minst en utveckling inom luftfarten mot elflyg. För att möjliggöra en snabb introduktion av elflyg i Sverige har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att genomföra en ny forsknings- och innovationssatsning på elflygsområdet för minst 15 miljoner kronor i budgeten för 2023.

Trafikverkets plan för forskning och innovation är inom luftfartsforskningen indelad i tre områden:

  • En fossilfri och miljövänlig luftfart
  • En säker, robust och effektiv luftfart
  • En tillgänglig luftfart för framtida behov

En ny era inom luftfarten

Anna Modin
Anna Modin 

Vi välkomnar nu ansökningar på projekt som adresserar utmaningar inom alla tre områdena och ser särskilt positivt på ansökningar som bidrar med kunskap för att snabba på införandet av elflyg i Sverige. Ett successivt införande av elflyg kan komma att innebära tekniska, affärsmässiga, infrastrukturella och juridiska förändringar som bör studeras utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på systemfrågor och demonstration. Men projektansökningar kan även röra teknik, verktyg, metoder och procedurer för att åstadkomma energieffektiva flygoperationer i luften och på marken, frågeställningar som beredskapsperspektiv och mycket mer därtill.

– Vi ser en intressant och utmanande utveckling framför oss där forskning inom ett flertal områden kommer att vara mycket betydelsefull för att möjliggöra förväntad utveckling. Välkommen med din ansökan, hälsar Anna Modin, portföljledare Luftfartsforskning, Trafikverket.