Foto: Kirill Ryzhov

Fastighetsägare nära väg

Som fastighetsägare intill en väg ansvarar du för att ta bort grenar från träd och buskar på din tomt som växer ut över vägen. Även vintertid behöver du hålla sikten fri och röja undan snödrivor vid din infart. Läs mer här om vad som gäller.

Ingen vegetation för nära vägen

Området intill en väg måste hållas fritt från vegetation för trafikanternas säkerhet och för att vägen ska kunna underhållas. Som fastighetsägare har du skyldighet att ta bort grenar från träd och buskar på din fastighet som växer ut i området nära en väg eller gång- och cykelbana.

Området nära vägen måste hållas fritt

Som fastighetsägare ansvarar du för att det så kallade vägområdet är fritt. Det innebär att det exempelvis inte får finnas byggnader eller annat som hindrar oss från att sköta vägen och området kring vägen. Det kan även innebära stor fara för trafikanterna.

Snöröjning

  • Fastighetsägare ansvarar för att hålla sikten fri vid sina infarter.
  • Fastighetsägare får inte skotta ut snö på det allmänna vägnätet.
  • Fastighetsägare ansvarar för att snö från tak inte faller ut på det allmänna vägnätet.
  • Bilar parkeras på tillåten plats så att snöröjning av allmän väg kan utföras.
  • Trafikverkets driftentreprenörer ansvarar inte för att ta bort plogsnö som samlas på fastighetsägarens infarter. Däremot ansvarar driftentreprenörerna för att ta bort kanter som uppstår vid isrivning.

När kommer plogbilen till din väg