Tilldelade kontrakt

Här hittar du Trafikverkets senast tilldelade kontrakt.

Vi uppdaterar rapporten normalt varje månad. Kolumnrubrikerna är på engelska för att underlätta för utländska leverantörer. För att se detaljer i varje upphandling, tryck på pluset i vänstra kolumnen.

Önskar du mer information kontakta Kontaktcenter, se uppgifter under Kontakta oss. Ange det system-id som finns angivet för respektive upphandling i rapporten.

Har du deltagit som anbudsgivare i en upphandling kan du söka mer information direkt i upphandlingsystemet genom att använda system-id som sökbegrepp.