Upphandling

Trafikverket upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 60 miljarder kronor per år för att utveckla och förvalta transportsystemet för väg- och järnvägstrafik.

I menyn på den här sidan, hittar du våra aktuella och planerade upphandlingar. Du hittar också information om hur vi arbetar med upphandling och avrop från ramavtal samt hur du kan öka dina chanser att bli leverantör till Trafikverket.