Vi uppgraderar fibernätet längs med järnvägen, i hela Sverige. Det nya fibernätet säkrar upp för framtida behov. Foto: Katharina Wittfeld

Nytt fibernät längs med järnvägen – Opto 2.0

Det befintliga fibernätet som finns längs med järnvägen i dag har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov uppgraderar vi fibernätet med kabel som täcker dagens behov och är förberedd för ökade krav på nätkapacitet.

Den befintliga fiberkabeln som finns längs med järnvägsspåren kommer inom kort att passera sin tekniska livslängd. För att säkerställa en bra uppkoppling längs med järnvägen, vilken är en viktig komponent för signalsystemen, så byter vi ut fibern och ökar nätkapaciteten. I Opto 2.0, som projektet kallas, lägger vi en så kallad multidukt som vi blåser in fiber i. På så sätt förbereder vi för framtida behov eftersom vi vid behov av ökad nätkapacitet kan vi blåsa in nya fiber i rören.

I produktionen av Opto 2.0 plöjs marken först med en klo. I efterföljande steg plöjer vi också marken, skillnaden är att dukten har hakats på klon och läggs ned i marken samtidigt som vi plöjer. När dukten ligger i den grävda fåran ser vi sedan till att fylla igen och återställa marken.

Ett kvarts varv runt jorden

Den totala längd av multidukt som ska bytas ut längs med Sveriges järnvägsnät  sträcker sig sammanlagt en kvarts varv runt jorden, ungefär 10500 km. Arbetet är påbörjat sedan 2018 och löper fram till 2029.