Samarbete med branschen

Trafikverket samarbetar i olika forum och inom olika områden för att kunna utveckla kunskaper, metoder och arbetssätt på ett metodiskt och hållbart sätt, tillsammans med branschen. Här ser du några av de forum vi bedriver samarbeten inom.