Strategisk dialog

Strategisk dialog är benämningen på det forum där Trafikverket har kontakt med presumtiva sökande av järnvägskapacitet och andra externa intressenter angående Trafikpåverkande åtgärder (TPÅ-koordineringen).

I TPÅ-koordineringen diskuteras banarbeten (som är planerade att påbörjas två år eller senare i tiden) samt hur trafiken kommer att påverkas av dem.

Strategisk dialog är årligen uppdelad i två faser:

  1. Översikt över årliga hållpunkter för Strategisk dialog
    Översikt över årliga hållpunkter för Strategisk dialog (efter X-18 sker dialogen inom ramen för tågplaneprocessen respektive revisionsplaneringen). Klicka på bilden för att förstora. 
    Från december till juni förs fördjupad dialog om trafikpåverkande åtgärder (TPÅ:er) som är planerade till år 2 (och i viss mån år 3) . I december 2023 inleds därmed den fördjupade dialogen om TPÅ:er 2026. Dialogen inleds med ett stormöte i december. Samtidigt med detta (X-24) publiceras också en förteckning över TPÅ:er med Mycket stor trafikpåverkan och Stor trafikpåverkan, enligt Bilaga VII, SERA-direktivet. Vid stormötet i mars varje år redovisar Trafikverket läget i koordineringen för år 2–3.

    Punkt 16-utredningarna sker också inom Strategisk dialog. I januari (X-35) varje år, publicerar Trafikverket de TPÅ:er som är aktuella för Punkt 16-utredningar. Det är åtgärder som förväntas få mycket stor påverkan på trafiken. Utredningarna pågår sedan, under Trafikverkets ledning, men med medverkan från järnvägsföretag och eventuella övriga intressenter, under våren.

    Den strategiska dialogen om TPÅ:er som är planerade till år 2–3 avslutas varje år i juni (X-18) med att Trafikverket redovisar resultatet av koordineringen av år 2.

  2. I september varje år förs dialog om den förväntade trafikpåverkansbilden år 4–6, med övergripande utblick för hela den nationella planens tidshorisont. Syftet är att tillsammans med (ur Trafikverkets perspektiv) externa intressenter komma fram till strategier som ska styra TPÅ-koordineringen de kommande åren.

Hur du anmäler dig till möten inom Strategisk dialog

Varje år hålls tre stormöten inom Strategisk dialog: i april, september och december. Utöver stormötena sker dialogen också i mindre forum, som ofta är mer geografiskt begränsade.  Dessa möten benämns som fördjupad dialog. På denna webbsida hittar du mer information om aktuella möten. För att anmäla dig använder du länkarna på denna sida.