Förändringar av järnvägsnätet

Vi förändrar järnvägsnätet efter de behov som finns. Här finns beslut om förändringar av järnvägsnätet, som till exempel när en sträcka som förvaltats av annan än staten förs över till Trafikverket eller när vi upplåter del av järnvägen till annan part.

Det ingår i Trafikverkets uppdrag att tillhandahålla ett så effektivt transportsystem som möjligt med de medel som finns tillgängliga.  Det kan innebära att delar av järnvägen, som inte nyttjas och som det inte är samhällsekonomiskt motiverat att underhålla, på sikt avvecklas. Sådana förändringar följer till största del järnvägsmarknadsförordningens bestämmelser och föregås av utredning, samråd och beslut.

Det kan även innebära att en sträcka som tidigare förvaltats av annan än staten förs över till Trafikverkets järnvägsnät eller att vi upplåter en del av järnvägen till annan part att använda och underhålla.

Förändringar av järnvägsnätet medför påverkan på omfattningen och ansvaret för det statligt ägda och förvaltade järnvägsnätet. Ändringarna kan även påverka järnvägsnät som ägs av statliga bolag, kommuner och privata företag.

Aktuella beslut

Varje år fattar Trafikverket beslut om förändringar av järnvägsnätet. Om du vill ta del av ett beslut, hör av dig till Trafikverkets Kontaktcenter. Hänvisa till ärendenummer.

 • Nedläggning av sidospår 2, växel 2 samt plattform på trafikplats Prästmon, bandel 232 i Kramfors kommun, Västernorrlands län (TRV 2024/72640, TRV 2023/14577)
 • Nedläggning av spår 2, växel 4 samt plattform 1362 på trafikplats Nelhammar, bandel 845 i Västerviks kommun, Kalmar län (TRV 2024/69375, TRV 2023/126103)
 • Upphörande av underhåll på spår 5 och växel 7, trafikplats Hasslarp, bandel 923 i Helsingborgs kommun, Skåne län (TRV 2024/51961, TRV 2023/63221)
 • Upphörande av underhåll på del av spår 6 och del av spår 9 inklusive växlar i trafikplats Mjölby, bandel 810 i Mjölby kommun, Östergötlands län (TRV 2024/51968, TRV 2023/111167)
 • Upphörande av underhåll av plattformar på driftplats Långsele, bandel 211 i Sollefteå kommun, Västernorrlands län (TRV 2024/51851, TRV 2023/125228)
 • Nedläggning av sträckan Kvillsfors-Järnforsen, bandel 872 i Hultsfreds kommun, Kalmar län och Vetlanda kommun, Jönköpings län (TRV 2024/51850, TRV 2023/27138)
 • Upphörande av underhåll av sidospår 11 inom trafikplats Oxelösund, bandel 492 i Oxelösunds kommun, Södermanlands län (TRV 2024/6458, TRV 2023/40621)
 • Nedläggning av del av spår 20 mot Tetra Pak vid trafikplats Lund C, bandel 912 i Lunds kommun, Skåne län (TRV 2024/6638, TRV 2023/77817)
 • Nedläggning av spår och växlar vid driftplats Tomelilla, bandel 969 i Tomelilla kommun, Skåne län (TRV 2024/6641, TRV 2023/63016)
 • Nedläggning av spår, växlar och plattformar vid trafikplats Landskrona Östra (gamla stationen), bandel 937, Landskrona Stad, Skåne län (TRV 2024/4693, TRV 2023/57367, TRV 2023/3008)
 • Upphörande av underhåll på spår 1a-1b, spår v, spår h samt växel 1a, 1b och 2 vid trafikplats Viresjö, bandel 845 i Åtvidabergs kommun, Östergötlands län (TRV 2024/25515, TRV 2023/96489)
 • Upphörande av underhåll av spår och växlar på Bjuvs bangård, trafikplats Bjuv, bandel 933 i Bjuvs kommun, Skåne län (TRV 2024/24771, TRV 2023/123857)
 • Upphörande av underhåll på sidospår 1, sky1 och spårlänk 35a-35b samt växel 35a och 35b i Strömtorp, bandel 383 i Degerfors kommun, Örebro län (TRV 2024/24777, TRV 2023/42315)
 • Upphörande av underhåll av växel 80, anslutning till industrispår vid trafikplats ”VME”, bandel 452 i Eskilstuna kommun, Södermanlands län (TRV 2023/87942, TRV 2022/139988)
 • Upphörande av underhåll på del av sidospår 1 och lastplats på trafikplats Åshammar, bandel 311, Sandvikens kommun, Gävleborgs län (TRV 2023/90580, TRV 2023/17702)
 • Upphörande av underhåll på sidospår, växlar och tillhörande järnvägsspåranläggning på Falun central (Främby), bandel 323, Falu kommun, Dalarnas län (TRV 2023/90578, TRV 2019/12121)
 • Beslut – Upphörande av underhåll och hemställan om undantag från bestämmelser om nedläggning av spår, växlar och plattformar vid trafikplats Landskrona Östra (gamla stationen), bandel 937, Landskrona Stad, Skåne län (TRV 2023/57367, TRV 2023/3008)
 • Beslut – Upphörande av underhåll på lastplatsen i Långträsk, bandel 124, i Piteå kommun, Norrbottens län (TRV 2023/57368, TRV 2022/10738)
 • Beslut – Nedläggning av sidospår 01 och del av spår 1 samt växel 12 och 13 i Järlåsa, bandel 431 i Uppsala kommun, Uppsala län (TRV 2023/57369, TRV 2022/47200)
 • Beslut – Återupptagande av underhåll del av sidospår 1, sky1 samt växlarna 10 och 11 i Järlåsa, bandel 431, Uppsala kommun, Uppsala län (TRV 2023/57371, TRV 2022/47211)
 • Beslut – Upphörande av underhåll på delar av Vimmerby bangård, bandel 841 i Vimmerby kommun, Kalmar län  (TRV 2023/57147, TRV 2022/131739)
 • Beslut – Upplåtelse med nyttjanderätt av spår 37 vid driftplats Hallsbergs personbangård, bandel 419 i Kumla kommun, Örebro län (TRV 2023/57148 , TRV 2020/123388)
 • Nedläggning av sidospår bv i Önaskogen, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (TRV 2023/4563, TRV 2021/128682)
 • Nedläggning av sidospår bv och sky2 i Degerön, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (TRV 2023/4560, TRV 2021/128681)
 • Nedläggning av spår 20 och del av spår 6 på driftplats Värnamo, bandel 720 i Värnamo kommun, Jönköpings län (TRV 2023/6891, TRV 2022/26598)
 • Upphörande av underhåll på anslutning till industrispår vid Lövön, på driftplats Holmsund, bandel 147 i Umeå kommun, Västerbottens län (TRV 2023/6902, TRV 2021/94919)
 • Upphörande av underhåll på sidolastkaj i Vindeln, bandel 126, i Vindelns kommun, Västerbottens län (TRV 2023/6907, TRV 2022/10737)
 • Upphörande av underhåll på sidolastkaj i Tväråbäck, bandel 126, i Vännäs kommun, Västerbottens län (TRV 2023/6911, TRV 2022/10736)
 • Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät på sträckan Landeryd-Burseryd, bandel 742, Hylte kommun, Hallands län och Gislaveds kommun, Jönköpings län (TRV 2023/31454, TRV 2022/114119)
 • Nedläggning av spår 10 och 11 samt växel 106 och 108 på driftplats Värnamo, bandel 720, Värnamo kommun, Jönköpings län (TRV 2023/31459, TRV 2022/26594)
 • Upphörande av underhåll på del av spår 46 och växel 102 vid trafikplats Alvesta, bandel 814 i Alvesta kommun, Kronobergs län (TRV 2023/27706, TRV 2022/124844)
 • Upphörande av underhåll av spår, växlar och lastplats vid linjeplats Rabbalshede, bandel 621 i Tanums kommun, Västra Götalands län (TRV 2023/27709, TRV 2022/43257)
 • Upphörande av underhåll av spår 851-852, sky.spår och del av spår 60 samt växel 851 och 852 vid trafikplats Fosieby, bandel 901 i Malmö kommun, Skåne län (TRV 2023/114423, TRV 2023/67225)
 • Upphörande av underhåll på spår 809-810, spår t1, del av spår 1, del av spår sege samt växel 809, 810 och 815 på trafikplats Östervärn, bandel 901 i Malmö kommun, Skåne län (TRV 2023/113850, TRV 2023/67222)
 • Nedläggning av spår och växlar på trafikplats Åstorp, bandel 933 i Åstorps kommun, Skåne län (TRV 2023/113852, TRV 2023/46800)
 • Nedläggning av sidospår och växlar på driftplats Mariestad, bandel 552 i Mariestads kommun, Västra Götalands län (TRV 2023/114422, TRV 2023/31291)
 • Upphörande av underhåll av spår, växlar och lastplats vid trafikplats Fagerås, bandel 631, i Kils kommun, Värmlands län (TRV 2022/37036, TRV 2021/104462)
 • Upphörande av underhåll på sträckan Grundbro – Åkers styckebruk samt på spår i Åkers styckebruk, bandel 453 i Strängnäs kommun, Södermanlands län (2022/37823, TRV 2019/107678)
 • Nedläggning av spår och växlar vid Karlstad C driftplats, bandel 382 i Karlstad kommun, Värmlands län (2022/38923, TRV 2020/68149)
 • Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät Värnamo – Helmershus, bandel 751 i Värnamo kommun, Jönköpings län (TRV 2022/6021, TRV 2020/137793)
 • Nedläggning av del av spår 7, spår g2 och 495-496, växel 502, 495 och 496, stoppbock sb495 vid trafikplats Mjölby, bandel 810 i Mjölby kommun, Östergötlands län (TRV 2022/37046, TRV 2021/7490)
 • Upphörande av underhåll på sidospår ”uppst”, växel 10b och lastplats på trafikplats Nälden, bandel 221 i Krokoms kommun, Jämtlands län (TRV 2022/5239, TRV 2021/37658)
 • Upphörande av underhåll på sidospår 2, växel 2 och plattform på trafikplats Prästmon, bandel 232 i Kramfors kommun, Västernorrlands län (TRV 2022/5240, TRV 2021/40568)
 • Upphörande av underhåll på spår 1, 3 och ”uppst” spåret med tillhörande växlar samt plattform 104 på trafikplats Sollefteå, bandel 232 i Sollefteå kommun, Västernorrlands län (TRV 2022/5242, TRV 2021/40569)
 • Upphörande av underhåll på sidospår 2, sidospår 2-1 samt växel 1, 2 och 3 på trafikplats Övergård, bandel 232 i Sollefteå kommun, Västernorrlands län (TRV 2022/5245, TRV 2021/40562)
 • Upphörande av underhåll av spår och växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 637, i Mellerud kommun, Västra Götalands län (TRV 2022/6011, TRV 2021/75056)
 • Nedläggning av spår 10, 11, 12 och 13 inklusive växlar vid Kumla, bandel 524 i Kumla kommun, Örebro län (TRV 2022/6016, TRV 2020/127261
 • Nedläggning av spår och växlar vid Östersunds central, bandel 001 i Östersunds kommun, Jämtlands län (TRV 2022/12058, TRV 2020/137957)
 • Nedläggning av spår 14 samt växel 101 på driftplats Värnamo, bandel 720 i Värnamo kommun, Jönköpings län (TRV 2022/60745, TRV 2022/2550)
 • Nedläggning av spår, växlar och lastplats mellan Runsala och Jakobshyttan, samt driftplats Mariedamm, bandel 522 i Askersunds och Motala kommun, Örebro och Östergötlands län (TRV 2022/60735, TRV 2021/42449)
 • Nedläggning av spår, växlar och lastplats mellan Jakobshyttan och Degerön, samt inom driftplats Godegård, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (TRV 2022/60743, 2021/42453)
 • Upphörande av underhåll på lastplats/sidolastkaj i Norrfors, bandel 129, i Nordmalings kommun, Västerbottens län (TRV 2022/109132, TRV 2021/94915)
 • Nedläggning av sidospår 5-7 vid trafikplats Åby södra, bandel 505, Norrköpings kommun, Östergötlands län (TRV 2022/109135, TRV 2021/143471)
 • Upphörande av underhåll på frilastspår Luleå bangård (Le), bandel 122, i Luleå kommun, Norrbottens län (TRV 2022/109140, TRV 2021/94918)
 • Upphörande av underhåll på sidospår, växlar och stoppbockar, trafikplats Röste, bandel 217 i Bollnäs kommun, Gävleborgs län (TRV 2022/109146, TRV 2022/34203)
 • Nedläggning av spår och växlar på driftplats Västerås västra, bandel 347 i Västerås kommun, Västmanlands län (TRV 2022/109154, TRV 2021/132954)
 • Upphörande av underhåll på spår 1, spår 1a-1b samt växel 1a och 1b på trafikplats Lillaryd, bandel 932, Perstorps kommun, Skåne län (TRV 2022/109158, TRV 2022/53924)
 • Nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandel 231 och 233 i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län (TRV 2022/108859, TRV 2022/13724)
 • Nedläggning av spår, växlar och stoppbockar på Södra Kajen vid Sundsvall central, bandel 230 i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län (TRV 2022/108862, TRV 2022/29057)
 • Nedläggning av Värtan Östras bangårdsdel inom Värtans bangård, bandel 405 i Stockholms kommun, Stockholms län (TRV 2022/108864, TRV 2013/84645)
 • Upplåtelse av sträckan Jörn - Norlunda, bandel 151 i Arvidsjaur resp. Skellefteå kommun, Norrbottens resp. Västerbottens län (TRV 2022/12015, TRV 2021/41952)
 • Nedläggning av spår BV-stick och växel 3 vid trafikplats Ormaryd, bandel 831 i Nässjö kommun, Jönköpings län (TRV 2022/130249, TRV 2022/65191)
 • Nedläggning av spår 1, 17 samt 18 från och med infrastrukturförvaltargräns mellan växlarna 124 och 126, vid Västerås västra, bandel 347 i Västerås kommun, Västmanlands län (TRV 2021/67453, TRV 2019/68962).
 • Nedläggning av järnvägssträckan Sällinge – Rockhammar, spår ”rockh” mellan ”konn” och infrastrukturförvaltargräns ”inf1”, bandel 313 i Lindesbergs kommun, Örebro län (TRV 2021/111003, TRV 2020/131682)
 • Nedläggning av sidospår och växlar vid linjeplats Rydöbruk, bandel 735 i Hylte kommun, Hallands län (TRV 2021/110375, TRV 2020/125276)
 • Överföring av järnvägsanläggning till Trafikverkets järnvägsnät, driftplats Gamlarp, bandel 811 i Nässjö kommun, Jönköpings län (TRV 2021/110995, TRV 2021/51845)
 • Nedläggning av spår och växlar vid driftplatser Nyköping C, bandel 421 och Nyköping S, bandel 492 i Nyköpings kommun, Södermanlands län (TRV 2021/136252, TRV 2020/123705)
 • Nedläggning av del av Hamnbanan på sträckan Eriksberg – Pölsebo, bandel 603 i Göteborgs stad, Västra Götalands län (TRV 2021/136260, TRV 2021/66703)
 • Nedläggning av spår 19 på Hagalunds bangård, bandel 402 i Solna kommun, Stockholms län (TRV 2021/136534, TRV 2021/48837)
 • Nedläggning av spår 31, 32 och 33 inklusive växlar vid Örebro central, bandel 527 i Örebro kommun, Örebro län (TRV 2021/137206, TRV 2020/127258).
 • Upphörande av underhåll på sidospår och växlar vid driftplats Mariestad, bandel 552 i Mariestads kommun, Västra Götalands län (2019/6654)
 • Upphörande av underhåll på spår och växlar vid driftplats Tomelilla, bandel 969 i Tomelilla kommun, Skåne län (2018/113784)
 • Upphörande av underhåll på sidospår bv i Önaskogen, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (2019/26773)
 • Upphörande av underhåll på sidospår bv och sky2 i Degerön, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (2019/26774)
 • Upplåtelse av sträckan Jörn – Norlunda, bandel 151 i Arvidsjaur resp. Skellefteå kommun, Norr- och Västerbottens län (2017/18160)
 • Nedläggning av del av järnvägssträckan ”Hästholmsbanan”, bandel 810 i Mjölby kommun, Östergötlands län (2020/62984, 2019/89345)
 • Nedläggning av järnvägssträckan Västerås frilastområde, bandel 349 i Västerås kommun, Västmanlands län (2019/68965)
 • Upphörande av underhåll på sidospår och växlar vid Östersunds central, bandel 001 i Östersunds kommun, Jämtlands län (2020/38013)
 • Nedläggning av sidospår, växlar samt stoppbockar i Strömtorp, bandel 383 i Degerfors kommun, Örebro län (2019/71380, 2020/105106)
 • Nedläggning av del av Kristianstad godsbangård, bandel 942 i Kristianstad kommun, Skåne län (2020/51880, 2020/105164)
 • Upphörande av underhåll på anslutning till industrispår vid Moråsens industriområde, bandel 120 i Bodens kommun, Norrbottens län (TRV 2019/115605)
 • Upphörande av underhåll på anslutning till industrispår vid Torpgärdans industriområde, bandel 120 i Bodens kommun, Norrbottens län (TRV 2019/115602)
 • Nedläggning av järnvägssträckan Varberg – Hamra, bandel 627 i Varbergs kommun, Hallands län (TRV 2020/9243)
 • Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät – vändskiva samt spår mot lokstall, driftplats Kristianstad C, bandel 942 i Kristianstads kommun (TRV 2018/76941).

 • Nedläggning av sträckan Härnösand – Älandsbro, bandel 237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län (TRV 2017/110011)

 • Nedläggning av sträckan Älandsbro – Veda, bandel 237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län (TRV 2017/110012)

 • Nedläggning av sträckan Bollstabruk – Nyland, bandel 238 i Kramfors kommun, Västernorrlands län (TRV 2017/110013)

 • Upphörande av underhåll på flertalet spår vid driftplats Mariannelund på bandel 831 i Eksjö kommun (TRV 2018/110140).

 • Upphörande av underhåll på spår 20, del av spår 6 samt växel 116, driftplats Värnamo, bandel 720, Jönköpings län (TRV 2019/13512).

 • Upphörande av underhåll sidospår Järlåsa, bandel 431, Uppsala kommun, Uppsala län (TRV 2018/131662).

 

Olika typer av förändringar

Överföring innebär att Trafikverket får besluta om att annan ägares del av järnvägsnät ska förvaltas av staten om ägaren begär det. (6 kap. 6 § järnvägsmarknadsförordningen)

Upplåtelse betyder att Trafikverket får besluta om att del av statens järnvägsnät upplåts med nyttjanderätt till annan. (6 kap. 11 § järnvägsmarknadsförordningen)

Upphörande av underhåll innebär att Trafikverket får besluta om att underhållet ska upphöra på del av statens järnvägsnät när trafiken är av endast obetydlig omfattning. (6 kap. 7 § järnvägsmarknadsförordningen)

Återupptagande av underhåll betyder att Trafikverket får besluta om att underhållet ska återupptas på del av statens järnvägsnät om det kan antas att trafik kommer att drivas i tillräcklig omfattning. (6 kap. 8 § järnvägsmarknadsförordningen)

Nedläggning innebär dels att Trafikverket får besluta att del av statens järnvägsnät som inte underhålls ska läggas ned, förutsatt att minst tre år passerat sedan beslutet om upphörande av underhåll. (6 kap. 9 § järnvägsmarknadsförordningen)

Det kan även röra sig om del av statens järnvägsnät som ersätts på annan plats i det statliga järnvägsnätet. Då får Trafikverket besluta om nedläggning utan att underhållet har upphört. (6 kap. 10 § järnvägsmarknadsförordningen.)

Nedläggning är den enda typen av förändringsbeslut som går att överklaga. (7 kap. 8 § järnvägsmarknadsförordningen)