Hamnarbete

Lyckad virtuell forsknings- och innovationsdag för sjöfartsområdet

Coronaviruset tvingade Trafikverket att anamma de digitala möjligheterna när sjöfartsportföljen höll sin forsknings- och innovationsdag den 18 mars. Över 100 personer var uppkopplade och tog del av programmet.

Forsknings- och innovationsdagen för sjöfartsområdet skulle ha hållits på ett hotell i centrala Stockholm. Med tanke på pågående smittspridning och resulterande reserestriktioner valde Trafikverket att hålla mötet på Skype i stället. Över hundra personer från akademin, forskningsinstitut, myndigheter och företag kopplade upp sig. Trots lite teknikstrul i början av mötet kunde de allra flesta följa hela tvåtimmarsmötet.

Trafikverket har sedan april förra året i uppdrag att utöka och bredda stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Regeringen beräknar att upp till 100 miljon kronor årligen ska kunna utgå i ersättning till forsknings- och innovationsprojekt inom sjöfartsområdet.

Ett av syften med FoI-dagen var att informera om de nya möjligheterna till stöd för forsknings- och innovationsverksamheten. Trafikverket och Energimyndigheten informerade om sina respektive program inom sjöfartsområdet. Trafikverkets prioriteringar beskrivs i vår forsknings- och innovationsplan som publicerades i februari.

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och kustsjöfart, gjorde en global trendspaning. Hennes slutsats var att sjöfarten har en viktig roll i transportsystemet. Branschen jobbar med att bli både grön, dvs fossilfri, och blå, dvs utan andra farliga utsläpp till havsmiljön. Forskning och innovation är ett viktigt verktyg för att upp nå detta.

Inför FoI-dagen tog Trafikverket fram en projektkatalog med kort, populärvetenskaplig information om pågående projekt. Ambitionen är att hålla projektkatalogen levande, så att nya projekt kan läggas till när det finns intressanta resultat att berätta för en vidare publik.

En annan nyhet på FoI-dagen var att det planeras för en nordisk utlysning inom sjöfartsområdet. Svend Söyland från Nordic Energy Research presenterade en grov skiss för den kommande utlysningen.

Rein Jüriado

Ordförande i sjöfartsportföljens styrelse