Medlemmar i Godstransportrådet Skåne & Blekinge

Medlemmarna i Godstransportrådet representerar näringsliv, branschorganisationer och trafikverk. Representanterna ska med sin erfarenhet och sitt specifika kunnande arbeta för rådets gemensamma mål och inte driva frågor som baseras på enskilda intressen.

Godstransportrådet i Skåne och Blekinge består av:

  • en ordförande som väljs av  Godstransportrådet.
  • representanter från företag, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Transportindustriförbundet, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Hamnar, Swedavia och Trafikverket.