Årets lyft i Mittsverige

För att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar utser Godstransportrådet årligen ett företag inom sin region som vinner priset Årets lyft.

Vem kan utses?

Alla företag som skapat intelligenta transportlösningar som förbättrar utnyttjandet av befintlig infrastruktur och bidrar till långsiktigt hållbara transportlösningar kan nomineras.

Presumtiva pristagare:

  • Transportköpare
  • Operatörer
  • Åkerier
  • Speditörer
  • Hamnar
  • Terminaler

Kandidaterna ska ha någon form av fysisk representation i regionen, och det aktuella trafikflödet ska också beröra regionen. Det är varje godstransportråd som utser den regionala vinnaren av Årets lyft.

Komponenter som värderas är:

  • Innovation.
  • Det goda exemplet.
  • Bidrag till miljömål.
  • Bidrag till trafiksäkerhet.


Prisutdelning

Priset delas ut vid ett event i den aktuella regionen.