Planera och utreda

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av framtidens transportsystem.

Här hittar du bland annat Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, Trafikverkets inriktningsunderlag 2022-2033 samt Trafikverkets årliga genomförandeplan med planerade åtgärder för de kommande sex åren.