Godståg på järnvägsspår, grön skog intill spåret
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tio års nyttoskapande järnvägsforskning från KAJT

Kunskap värd guld har vaskats fram under de tio år som branschprogrammet har utvecklat lösningar för en punktligare och mer kapacitetsstark järnväg. 162 rapporter, 13 doktors- och 14 licentiat-avhandlingar är ett mycket gott resultat.

En viktig del i arbetet för branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, KAJT, är att vara en mötesplats för behovsägare och forskare liksom att sprida den kunskap som inhämtats. Det sker bland annat genom ett årligt höst- och vårseminarium i Borlänge.

I slutet av maj hölls det tionde vårseminariet och ett hundratal åhörare fick ta del av spännande forskningsresultat och pågående projekt. I år blev de dock en extra guldkant då många ville tacka för hittills uppnådda framgångar och önska fortsatt lycka till i det viktiga arbetet.

– Järnvägskapacitet ligger mig särskilt varmt om hjärtat och långsiktig forskning är oerhört viktig för att hitta smarta lösningar. KAJT har verkligen bidragit med kunskap och är en självklar aktör i järnvägsbranschen, menade Susanne Skovgaard, Trafikverket.

Ömsesidig förståelse, samverkan och tillhörighet
Tillsammans med ordförande för KAJT Johanna Dillén, Trafikverket tackade Susanne dels Magnus Wahlborg, Trafikverket, dels Martin Joborn, RISE för att de så engagerat och föredömligt drivit och hållit ihop arbetet de här åren.

– Det har varit tio inspirerande och lärorika år och vi är stolta över KAJTs samlade bidrag till framtidens excellenta järnvägssystem. Nu ser vi med tillförsikt fram emot fortsättningen, menade Magnus och Martin. 

Jan Lundgren, professor på Linköpings Universitet och även samordnare för de fem akademierna och två forskningsinstituten inom KAJT lyfte fram den viktiga samhörigheten och tillhörigheten som är så avgörande för att för att åstadkomma ett bra arbete.

– Under de här åren har vi lärt oss att förstå varandras roller och förutsättningar som beställare och utförare vilket är en förutsättning för gott resultat, menade professorn.