Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anmälan till Strategisk dialog ERTMS Scanmed Öst

I forumet Strategisk dialog ERTMS Scanmed Öst diskuterar vi påverkan på trafiken under själva utrullningen av ERTMS.

Under de kommande 15–25 åren planerar Trafikverket att införa signalsystemet ERTMS på det svenska järnvägsnätet. I forumet Strategisk dialog ERTMS Scanmed Öst diskuteras påverkan på trafiken under själva utrullningen av ERTMS, det vill säga den banarbetspåverkan som kommer av införandet, med särskilt fokus på sträckan Stockholm/Hallsberg–Peberholm.

Under våren 2022 pågår tre mötesserier inom detta forum:

  1. ERTMS-införande i Hässleholm (pågår sedan hösten 2021)
  2. ERTMS-införande i styrområdena Alvesta, Älmhult och Osby (avslutad)
  3. ERTMS-införande i styrområdena Mjölby och Tranås

Deltagare vid dessa möten bör ha god detaljkännedom om sitt respektive järnvägsföretags trafikering på de berörda driftplatserna (både nuläget och eventuella framtida planer), samt ha mandat att tala för sitt företag.

Syftet med mötena är att enas om hur trafikpåverkan bör se ut på respektive styrområde vid inkopplingen av ERTMS, som beräknas starta tidigast 2026.

Anmäl dig till Strategisk dialog ERTMS Scanmed Öst

Oavsett om du vill delta i någon mötesserie eller inte, så kan du också anmäla att vill vara medlem i forumet Strategisk dialog ERTMS Scanmed Öst, och därmed försäkra dig om att få information som rör forumet i allmänhet. Du gör det genom att kryssa i nedan att du vill bli kallad till övriga informations- och dialogmöten.

Om du har frågor, eller om du redan är anmäld till en mötesserie och vill avanmäla dig, använd formuläret under Kontaktuppgifter (finns längre upp på sidan).